İzin ve Ruhsatlar

Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

 

1. Dilekçe
2. Tapu ya da tahsis kararı
3. Proje tanzim takdim raporu
4. ÇED Raporu veya ÇED etkileri önemsizdir belgesi ve Emisyon Ölçüm Raporu
5. İmar çapı ve aplikasyon krokisi
6. 2 takım mimari proje ve vaziyet planı
7. 2 takım inşaat projesi (statik, betonarme projeleri ve hesapları)
8. 2 takım elektrik projesi
9. 2 takım mekanik tesisat (Sıhhi tesisat, yangın tesisatı, varsa kalorifer tesisatı) projesi ve hesapları
10. Sığınak projeleri ve sığınak raporu.
11. Çalışma Bakanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü’nden alınan Kurma İzni
12. Ön arıtma tesisi projesi
13. Zemin etüt raporu
14. Proje müelliflerinin işyeri tescil belgeleri
15. Fenni mesullerin oda sicil kayıtları ve kimlik fotokopileri
16. Şantiye Şefi Sözleşmesi
17. İmza sirküleri, yetki belgesi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası fotokopisi
 
Yukarıda adı geçen projeler ile ayrıca yapının özelliği ve mahallin şartlarına göre Bölge Müdürlüğü tarafından ek olarak istenen, ilgili mühendislerce hazırlanan proje, rapor ve belgeler Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından kabul ve tespit edilen çizim ve tanzim standartlarına, Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan standartlara ve ilgili tüm yönetmeliklere uygun olacaktır.
Projelerin başında, arsanın yeri, tapu kaydı, pafta, ada, parsel numaraları, alanı, özel durumlarda varsa içerdiği yapılar, yapılacak yapının cinsi, kat adedi, bina ve yapı inşaat alanları, kullanım amacı, yapı sahibi, yapı müteahhidi, proje müellifleri, teknik uygulama sorumluları hakkındaki gerekli bilgileri içeren bilgi tablosu yer alacaktır.
 
Proje müellifi mimarlar ve mühendislerin, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirdiklerini belgelemeleri ve her proje için büro tescil belgesi almaları gerekmektedir.
 
Projeler hazırlanırken OSB Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili madde ve hükümlerine uyulacaktır.
 
Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenlere ait projeler idarece onaylanmayacaktır.
 
 
 
 
Yapı Kullanım İzni Belgeleri
 
1. Dilekçe
2. Yapı Ruhsatı
3. Tapu ya da tahsis belgesi
4. SSK’dan ilişiksizlik (borcu yoktur) belgesi
5. Vergi Dairesinden vergi-harç ilişiksizlik belgesi
6. İtfaiye Müdürlüğünden yangın uygunluk belgesi.
7. Çalışma Bakanlığı Bölge Müdürlüğünden alınan Çalışma İzni
8. Sığınak Komisyonundan sığınak uygunluk belgesi.
9. Mimarlar Odasından onaylı Kabul Tutanağı ve İş Bitim Belgesi
10. Asansör varsa ilgili kurumlardan alınan işletme ruhsatı
11. Teknik uygulama sorumlularının yapının projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını belirten raporlar (ayrı ayrı)
 
 
Su Aboneliği İçin Gerekli Belgeler
 
1. Dilekçe
2. Kira kontratı (Kiracı olanlar için)
3. Oda Sicil Kayıt Sureti
4. İmza Sirküleri
5. Yetki Belgesi
6. Bağlı bulunulan Vergi Dairesi ve Vergi Numarası
Tel Çit Tel örgü
OSB Adresi: akçataş mahallesi organize sanayi bölgesi doktor yalçın yılmaz caddesi no:1 Viranşehir / ŞANLIURFA
04145331023
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Sosyal Ağlar

© 2024 Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi Resmi Web Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarım Koray ÇOKOL