Kurumsal

Politikalarımız

VİRANŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKALARI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Viranşehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak;

• Tüm hizmet ve faaliyetlerimizi ISO 14001 standartı ve yasal yükümlülükler çerçevesinde yürütmeyi, 
• Tüm hizmet ve faaliyetlerimizde doğayı ve çevreyi korumaya gereken özeni göstermeyi, çevre ve insan sağlığını korumayı ön planda tutmayı, 
• Çevreyi kirleten atık miktarlarının azaltılmasını sağlamayı ve çevre kirliliğine karşı önleyici tedbirler almayı, 
• Doğal kaynakları korumayı ve kullanımını mümkün olduğunca azaltmayı, 
• Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, gerekli kaynakları sağlayarak geri kazanım ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini desteklemeyi, 
• Hizmet ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olası etkilerini kontrol altında tutmak ve bu etkileri en aza indirmek için uygun teknolojiyi kullanmayı, 
• Etkin bilgi akışı ve eğitimlerle çalışanlarımızın ve katılımcılarımızın çevre duyarlılığını ve çevre bilincini geliştirmeyi, 
• Tüm hizmet ve faaliyet süreçlerimizi ISO 14001 standardı ve yasal yükümlülükler çerçevesinde yürüterek Çevre Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı, 

Taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı

------------------------------------------

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

SViranşehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak;

• Mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak enerji faaliyetlerini yönetmeyi, 
• Enerji verimliliğini artırmaya yönelik yeni teknolojileri izleyerek sürekli iyileştirme yapmayı ve enerji verimliliği bilincinin geliştirilmesi için gerekli kaynakları sağlamayı, 
• Enerji verimliliği konusunda yerel ve uluslararası mevzuata uyumlu çalışmayı. 
• Satın alınan ürün ve hizmetlerde, yeni yatırım ve tasarımlarda ve tüm süreçlerimizde enerji verimliğini gözetmeyi, 
• Enerji verimi ve tasarruf önlemlerini uygulayıp kaynak kaybını en aza indirmeyi, 
• Enerji verimliğini artırmayı, izlemeyi ve düzenli olarak gözden geçirerek çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve katılımcılarımızı bilgilendirmeyi, 
• Enerji verimliliği artırıcı projelere kaynak ayırmayı, 
• Tüm hizmet ve faaliyet süreçlerimizi ISO 50001 standardı ve yasal yükümlülükler çerçevesinde yürüterek Enerji Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı,

Taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı

------------------------------------------

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Viranşehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak;

• Tüm birimlerimizde çalışan personelin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç-gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gerekli durumlarda kullanılmasını sağlamayı, 
• Tüm birimlerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit ederek ortadan kaldırmayı veya en düşük seviyeye getirmeyi, 
• Tüm birimlerimizde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı, 
• Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitimler vermeyi ve uygulanabilirliği yüksek iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı, 
• Gelişen teknolojik şartları göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, mevcut durumu gözden geçirerek sürekli iyileştirmeyi sağlamayı, 
• Tüm hizmet ve faaliyet süreçlerimizi TS 18001 / OHSAS standardı ve yasal yükümlülükler çerçevesinde yürüterek İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı,

Taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı

------------------------------------------

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Viranşehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak;

• Ulusal ve uluslararası standartlar, yasalar, yönetmelikler ve mevzuat koşulları ile uyumlu kalite yönetim sistemi anlayışını benimsemeyi ve kalite yönetim sistemini amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda tüm faaliyetlerimizde etkin olarak uygulamayı, 
• Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymayı, kalite yönetim sisteminin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmeyi sağlamayı, 
• Katılımcılarımızın ve çalışanlarımızın beklentilerini eksiksiz, zamanında, amaç ve isteklere uygun, tarafsız ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılamayı, katılımcı odaklı hizmet anlayışı ile sistemimizi ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi, 
• Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunu gözden geçirmeyi ve uygunluğunun sürdürülebilirliğini sağlamayı, 
• Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli kaynakları temin etmeyi ve bu kaynakları etkin, verimli kullanmak suretiyle altyapı/hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamayı,
• Eğitim araçlarını ve iletişim kanallarını kullanarak çalışanlarımızı bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi,
• Verilen eğitim ve yapılan uygulamalarla tüm çalışanlarımız tarafından kalite yönetim sisteminin anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamayı, 
• Sahip olduğumuz kalite ve kurumsal sorumluluk anlayışı doğrultusunda, kamuya, diğer kuruluşlara ve katılımcılarımıza örnek teşkil etmeyi, 
• Tüm hizmet ve faaliyet süreçlerimizi ISO 9001 standardı ve yasal yükümlülükler çerçevesinde yürüterek Kalite Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı,

Taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı

------------------------------------------

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Viranşehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak;

• Katılımcılarımızın şikâyetlerini ve taleplerini öncelikle yasal şartlar ışığında ve katılımcı odaklı, adil, şeffaf ve objektif bir yaklaşımla, gizlilik içerisinde almayı ve çözmeyi, 
• Katılımcılarımızın şikâyetlerinin ve taleplerinin çözümü için verimli bir sistem kurarak her zaman erişilebilirliğimizi temin ve tesis etmeyi, 
• Katılımcılarımızın şikâyetlerine ve taleplerine geri bildirimleri zamanında yaparak katılımcı memnuniyetini sağlamayı, 
• Müdürlüğümüzün tüm birimlerinde müşteri memnuniyeti politikamızı anlatmayı, yerleştirmeyi ve müşteri memnuniyeti yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı, 
• Alınan şikâyetleri ve talepleri en etkili biçimde değerlendirip çözerek tüm verileri katılımcı memnuniyet düzeyini sağlamak ve arttırmak için kullanmayı, 
• Tüm hizmet ve faaliyet süreçlerimizi ISO 10002 standardı ve yasal yükümlülükler çerçevesinde yürüterek Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı,

Taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı

Organize Sanayi Bölgesi Kurumsal Bilgi Sayfası
Tel Çit Tel örgü
OSB Adresi: akçataş mahallesi organize sanayi bölgesi doktor yalçın yılmaz caddesi no:1 Viranşehir / ŞANLIURFA
04145331023
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Sosyal Ağlar

© 2024 Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi Resmi Web Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarım Koray ÇOKOL